Κουκάκη Ανδρονίκη


Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 8
Ταχ.Κωδ.: 19300
Πόλη:Ελευσίνα
Χώρα:Ελλάδα
Τηλ.:
Τηλ.B:
Κινητό:
Fax:
Email: :
Περιγραφή ΕΝΑΡΞΕΙΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΦΠΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε: 2013/3/14 0:41:11

Τα στοιχεία της επιχείρησης βρέθηκαν στο Guidemap.gr - Τουριστικός Οδηγός http://www.guidemap.gr

Το URL της επιχείρησης είναι:
http://www.guidemap.gr/modules/addresses/visit.php?cid=5&lid=1776